Taal

Taal is een middel om met andere mensen te kunnen communiceren. Het is een instrument voor denken en leren. Met behulp van taal kunnen we plannen maken, problemen signaleren, redeneren, alternatieven bedenken, problemen oplossen, fantaseren en voorspellen. Met taal kunnen we blijdschap, verdriet en frustratie onder woorden brengen. Voor een goede kwaliteit van leven is het vermogen om een taal te kunnen spreken zeer belangrijk. Voor kinderen is het leren van taal  essentieel voor een goede sociale, emotionele en intellectuele ontwikkeling. Voor volwassenen is taal belangrijk om sociale contacten aan te gaan en te onderhouden.

Spreken, lezen en schrijven van een taal is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Volwassenen kunnen als gevolg van een ziekte of beroerte problemen krijgen met taal. Bij kinderen kan er sprake zijn van taalontwikkelingsproblemen als gevolg van de groeifase waarin het kind zit.

De logopedist behandelt problemen die kinderen en volwassen kunnen krijgen met taal. Veel voorkomende logopedische stoornissen zijn:


Vertraagde taalontwikkeling
Afasie
Cognitieve communicatieproblemen
Dyslexie