Spraak

Spraak bestaat uit afzonderlijke klanken die samen woorden vormen, woorden vormen zinnen. Spraak wordt verworven door imitatie. Kinderen imiteren hun ouders waardoor ze een taal leren spreken. Door gehoorproblemen of een algehele achterstand kunnen kinderen niet goed imiteren waardoor ze de klanken verkeerd uitspreken. Soms blijkt dat kinderen zonder duidelijke oorzaak klanken niet goed uitspreken. Problemen op het gebied van spraak kan zich uiten in niet duidelijk articuleren, het inslikken van bepaalde klanken of lettergrepen, het niet goed uitspreken van de letter R of S, stotteren, broddelen, etc.

Volwassenen kunnen problemen met de spraak krijgen als gevolg van neurologische problemen.

De logopedist behandelt problemen die kinderen en volwassen kunnen krijgen met hun spraak. Veel voorkomende logopedische stoornissen zijn:


Articulatieproblemen
Dysartrie
Nasaliteitsstoonissen
Spraakapraxie
Verbale ontwikkelingsdyspraxie
Stotteren & Broddelen