Cognitieve communicatieproblemen

Ieder jaar worden 130.000 mensen getroffen door hersenletsel. Hersenletsel kan ontstaan door beschadiging van de hersenen zoals een hersentumor, langdurig zuurstoftekort, een infectie of ziekten zoals Multiple Sclerose of Parkinson. Maar de meest voorkomende oorzaak van hersenletsel is een beroerte. Elk jaar worden in Nederland 41.000 mensen voor de eerste keer door een beroerte getroffen. Een gevolg van hersenletsel, ongeacht de oorzaak, kunnen cognitieve communicatieproblemen zijn. Van cognitieve communicatieproblemen zijn voor Nederland geen cijfers met betrekking tot incidentie en prevalentie bekend. Cognitieve communicatieproblemen kunnen ernstige problemen opleveren in het dagelijks functioneren. Ze veroorzaken problemen in luisteren, spreken, lezen, schrijven, conversatie en sociale interactie. Door deze problemen kan miscommunicatie ontstaan waardoor mensen werk en vriendschappen verliezen en zo in een sociaal isolement raken.

Wat doet de logopedist

De logopedist zal door middel van een anamnese en onderzoek het taalbegrip en het spreken in kaart brengen. De uitkomst van het onderzoek wordt met de cliënt en familie besproken. De logopedist maakt een behandelplan waarbij behandeling gericht kan zijn om functieherstel en/of het aanleren van compensatietechnieken. De logopedist geeft advies en voorlichting.