Logopedie voor kinderen

Logopedie voor kinderen

Bij kinderen kan het voorkomen dat de spraak- en taalontwikkeling zonder aanwijsbare reden niet volgens het normale patroon verloopt. Het kind heeft moeite met de juiste uitspraak van klanken of woorden waardoor hij of zij slecht verstaanbaar is voor andere mensen. Vaak heeft dat te maken met de groeifase waarin het kind zit. Dit kan per kind verschillen. Soms hebben kinderen moeite met de uitspraak van bepaalde klanken of slikt het kind met de tong op de verkeerde plek waardoor de tanden naar voren gaan staan. Ook kunnen kinderen last hebben van hun stem. De stem klinkt dan hees, schor of krakerig.

Logopedie Veendam

Ook wanneer het leren lezen en schrijven in groep 3 niet goed op gang komt  kan de logopedist hulp bieden. Er zijn een aantal factoren die kunnen voorspellen of kinderen veel of weinig moeite kunnen krijgen met het leren lezen en schrijven. Eén van deze factoren is de benoemsnelheid. Bij het leren lezen gaat het erom dat de hersenen letters vlot kunnen koppelen aan klanken.  De logopedist van Logopedie praktijk Veendam kan door middel van logopedisch onderzoek mogelijk risicofactoren in kaart brengen en zo nodig behandelen.

Jonge kinderen vinden het soms een beetje spannend bij de logopedist. Ik probeer zoveel mogelijk een veilige en warme omgeving te creëren waarbij het kind zich op zijn gemak voelt. Bij logopedie praktijk Veendam ziet uw kind altijd dezelfde logopedist op één locatie wat een positief effect op de voortgang van de behandeling heeft.