Taalontwikkelingsproblemen

Sommige kinderen komen moeilijk tot spreken, andere kinderen hebben een kleine woordenschat of vinden het moeilijk om goede zinnen te maken. Een vertraagde spraak- en taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt ook voor dat een kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden worden.

Wat doet de logopedist.

De logopedist onderzoekt met behulp van gestandaardiseerde testen, spel en observatie het uiten en begrijpen van de taal. Ze brengt de problemen in kaart en op basis van de uitkomsten van het onderzoek en uw hulpvraag maakt ze een behandelplan. De logopedist traint tijdens de behandeling het taalbegrip en verbetert het luistergedrag. Woordenschat, zinsbouw en uitspraak wordt door de logopedist behandeld. Bij kinderen die niet of nauwelijks spreken krijgen de voorwaarden om tot het spreken te komen de aandacht. Ouders worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken. Er wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van het kind.