Werkwijze

U bent bij ons van harte welkom met of zonder verwijzing van uw huisarts, specialist, orthodontist of tandarts. Zonder verwijzing kunt u bij ons terecht via de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Niet alle verzekeraars vergoeden directe toegankelijkheid. Kijk in uw verzekeringspolis of uw verzekering DTL vergoedt.

Volwassenen die om medische redenen niet in de praktijk kunnen komen, kunnen in hun eigen huis worden behandeld. De logopedist komt dan bij u op locatie.
U heeft hier wel een verwijzing van de arts voor nodig, waarbij duidelijk staat genoteerd dat de behandelingen aan huis moeten worden gegeven.

U kunt zich telefonisch of via de website aanmelden. We maken een afspraak voor een intakegesprek. U dient dan een geldige legitimatiebewijs, pasje van de zorgverzekeraar en eventueel een verwijsbrief mee te nemen.
Aan de hand van het intakegesprek en eerste onderzoek wordt met u een vervolgtraject besproken. Op verzoek van de zorgverzekeraar wordt een behandelovereenkomst met u afgesloten.

Op basis van het logopedisch onderzoek en uw hulpvraag worden doelen vastgesteld en wordt een behandelplan gemaakt. Tussendoor evalueren we regelmatig. Indien nodig worden de doelen bijgesteld. Aan het einde van de behandeling bespreken we hoe de behandeling is verlopen.

Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten.