Logopedie voor volwassenen

Lax vox stemtherapie
Logopedie voor volwassenen

Bij volwassenen kan het praten en/of het eten en drinken door neurologische aandoeningen niet meer zo gaan als voorheen. Mensen die voor hun beroep veel spreken zoals leerkrachten, mensen die in een winkel werken of helpdesk medewerkers kunnen last krijgen van stemproblemen. De stem kan hees, schor of krakerig klinken. Soms slaat de stem over of is even weg. Stemvermoeidheid kan ook optreden bij mensen die veel spreken voor hun beroep. De logopedist van Logopedie praktijk Veendam kan u helpen bij deze problemen. Wilt u weten waarvoor u bij Logopedie praktijk Veendam terecht kunt? Bij het tabblad stoornissen boven in het menu kunt u meer lezen.

Logopedie is maatwerk

Geen enkele klacht op het gebied van communicatie is gelijk en daarnaast  kunnen mensen klachten anders ervaren. Een behandeling wordt bij logopediepraktijk Veendam gestart met een uitgebreide anamnese en een logopedisch onderzoek. Er wordt stilgestaan bij uw klacht en uw hulpvraag. Hoeveel last ervaart u er zelf van en bij welke activiteiten en in welke omstandigheden heeft u er het meeste last van. Uitgangspunt voor het behandelplan is altijd de hulpvraag van de cliënt. Wat wilt u bereiken met logopedie. Regelmatig worden de vorderingen van de behandeling gemeten. Hierdoor wordt onnodig doorbehandelen voorkomen.