Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau (stichting dyslexie Nederland, 2008)

Mensen met dyslexie hebben moeite met het koppelen van de juiste klank aan de juiste letter. Hierdoor ondervinden ze problemen met het lezen en schrijven. Vaak is er ook sprake van een auditief(gehoor) verwerkingsprobleem. Het kind kan wel goed horen, maar niet goed luisteren. Hierdoor komen de spraakklanken bij het kind niet goed binnen. Het is belangrijk om een luisterprobleem niet te verwarren met motivatieproblemen (niet willen luisteren) en aandachtsproblemen (niet opletten).

(c) Dyslexieweb

Relatie met vertraagde taalontwikkeling
Veel kinderen met een vertraagde taalontwikkeling ontwikkelen op latere leeftijd dyslexie (Wentink & Verhoeven). Voor een succesvolle behandeling van dyslexie is het belangrijk dat problemen op het gebied van de taalontwikkeling vroeg opgespoord worden. Kinderen verwerven taal tot de leeftijd van ongeveer 7 jaar. Hoe eerder de behandeling gestart wordt, hoe succesvoller deze is.  (afbeelding van www.dyslexieweb.nl)


Wat doet de logopedist

Een logopedist stelt nooit de diagnose dyslexie. Dat is het werkterrein van een orthopedagoog of psycholoog. Maar een logopedist kan wel helpen bij het signaleren van risicofactoren en indien nodig een behandeling starten gericht op de onderliggende talige stoornissen. Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek en behandeling van spraak- en taalstoornissen.  Hiermee onderscheiden zij zich van de andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig houden, bijvoorbeeld orthopedagogen en remedial teachers. Logopedisten hebben kennis van het onderzoek naar en de begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid.  Goede begeleiding in een vroeg stadium (onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen. In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen.

Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Lees- en spellingproblemen houden vaak verband met logopedische stoornissen.