Dysartrie

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Oorzaken kunnen zijn een beroerte (CVA), een spierziekte (ALS), een neurologische aandoening (ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington), een aandoening van het centrale zenuwstelsel (MS). De communicatie bij mensen met een dysartrie is gestoord. Ze zijn moeilijk te verstaan. Soms in de uitspraak onduidelijk, de stem te zacht of hees of is de stem monotoon. Een combinatie kan ook voorkomen.

Wat doe de logopedist

De logopedist doet onderzoek naar het functioneren van de spieren in het gezicht die worden gebruikt bij het spreken. De stem en de verstaanbaarheid worden beoordeeld. Op basis van de resultaten uit het onderzoek en de hulpvraag van de cliënt wordt een behandelplan gemaakt. De behandeling is gericht op het verbeteren van de verstaanbaarheid. De logopedist geeft adviezen aan de patiënt en zijn omgeving.