De kracht van taal

De kracht van taal

“Taal is macht,” schreef de Franse filosoof Michel Foucault in ‘De woorden en de dingen’ (1966). Hij beschreef de relatie tussen macht en kennis en de taal waarin de heersende kennisopvattingen worden uitgedrukt. Taal is geen uitwendig effect van het denken, ze is het denken zelf.

Ik zie taal als een krachtig middel. Een middel om zelf gestelde doelen te bereiken. Jezelf goed kunnen uiten, zeggen wat je wilt zeggen. Het goed kunnen verwoorden van de beelden en ideeën die  je in je hoofd hebt. De juiste woorden kunnen vinden. Goed kunnen lezen en schrijven. Het vermogen om taal te kunnen gebruiken om je dromen te verwezenlijken, ideeën uit te werken, plannen maken en deze plannen tot uitvoering brengen. Dat is de kracht van taal.

Helaas is bovenstaande niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige mensen zijn taalvaardiger dan andere mensen. Net zoals sommige mensen hoger kunnen springen of harder kunnen fietsen. Wanneer iemand problemen ervaart bij het gebruik van taal en het spreken dan kan logopedie hulp bieden.

Van jongs af aan heb ik graag mensen willen helpen. Ik wilde graag behulpzaam zijn bij de verwezenlijking van dromen die onbereikbaar lijken te zijn. Met andere woorden, ik wilde mensen graag gelukkig maken. Maar wat en hoe dat bleef een beetje in de lucht hangen. Concrete plannen werden niet gemaakt. Vele cursussen, opleidingen en jaren later had ik nog steeds mijn roeping niet gevonden. Totdat ik mij realiseerde dat taal en het vermogen om te kunnen spreken de sleutel tot succes is. Taal is een machtig middel om  doelen te bereiken. Ieder mens heeft succeservaringen nodig om zich gelukkig te kunnen voelen. In mijn omgeving merkte ik op dat wanneer mensen niet goed uit hun woorden kunnen komen en hun gedachten niet goed kunnen verwoorden dat dit veel frustratie kan opleveren. En zo ben ik logopedist geworden.

Taal als middel om doelen te bereiken

Gedragsproblematiek, leerproblemen, moeite hebben met het aangaan van vriendschappen en deze te onderhouden. Problemen die veroorzaakt kunnen worden door spraak- en taalproblemen en die een enorme impact kunnen hebben op het welbevinden. Problemen die verhinderen om te doen wat je het liefste wilt doen. Logopedie kan helpen bij spraak- en taalproblemen. De logopedist kan helpen om taal en spraak in te zetten om doelen te bereiken. Door middel van onderzoek brengt de logopedist het logopedisch probleem in kaart en maakt een behandelplan op maat. Het behandelplan is voor iedere cliënt uniek en wordt voortdurend in samenspraak met de cliënt bijgesteld.

Als logopedist vind ik het iedere keer weer fantastisch te merken hoe ik mensen kan helpen met de verstaanbaarheid en het verwoorden van gedachten. Wanneer ik zie dat kinderen en volwassenen  lekkerder in hun vel komen te zitten omdat ze zich beter kunnen uiten, dan kan mijn dag niet meer stuk. Ik heb het leukste beroep ter wereld!

https://i0.wp.com/static1.squarespace.com/static/57db1f75440243ec41a84439/t/580a2069f5e231d0f4b6374c/1477058666048/clover+icon.png?w=525